چاپ طراحی بارکد هلو لیبل پرینتر

این طراحی بارکد در هلو به صورتی است به ازای هر تعداد چاپ در گزارش گیری یک ردیف  در نظر میگیرد و به عبارتی به صورت زوجی چاپ خروجی میدهد

 

بارکد هلو 25*50

بارکد هلو 25*50

 

خروجی چاپ طرح فوق در چاپگر های مخصوص لیبل ( لیبل پرینتر ) را در زیر مشاهده میکنید

چاپ طراحی بارکد هلو لیبل پرینتر

چاپ طراحی بارکد هلو لیبل پرینتر