طراحی بارکد هلو

طراحی بارکد هلو

ابعاد لیبل 99 میلیمتر  عرض تک لیبل 25 و طول هر لیبل 50 میلیمتر . دو ردیفه سازگار با کد دهی اتوماتیک نرم افزار هلو

 

 

طراحی بارکد هلو

 

پیش نیاز های تحویل طرح  : لیبل پرینتر به طور فیزیکی و صحیح بر روی کامپیوتر نصب شده باشد