فاکتور آشپزخانه هلو

 

فاکتور های رستوران هلو در چند نسخه متفاوت قابلیت چاپ دارند .

نسخه ای که تحویل مشتری داده میشود با عنوان فیش پرینت تسویه فاکتور هلو

نسخه های بوفه آشپزخانه چایخانه و … که از این نسخه ها میتوان جهت صدور دستور آماده سازی سفارش به سرآشپز یا صندوق دار های آن بخش استفاده نمود.

 

فیش پرینت رستوران هلو

فیش پرینت رستوران هلو

 

فاکتور آشپزخانه هلو

فاکتور آشپزخانه هلو