منظور از سیستم برد-برد همکاری برای کسب منفعت دو طرفه هم برای شما و هم برای ما میباشد . همکاری ها در هلوکامرس  به دو بخش تقسیم میشود.

 

    1. همکاری با شرکت ها جهت ارائه خدمات واسطه ای به مشتریان آنها و پرداخت درصدی از سود به شرکت ها

    1. همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایجاد وبسایت رایگان برای این دسته از متقاضیان و مشارکت درصدی در سود نهایی حاصل از فعالیت سایت . جهت اطلاعات بیشتر به صفحه ی جدول هزینه های هلوکامرس مراجعه نمایید.